Pojišťovnictví

Poradenství PRK Partners v oblasti pojišťovnictví zahrnuje škálu rozličných témat zaměřených jak na problematiku českého pojišťovacího trhu, tak na mezinárodní aspekty pojišťovnictví. Naši experti na danou problematiku zpracovávají v úzké spolupráci s příslušnými regulátory tato témata dle požadavků klientů a přesně jim na míru na základě letitých, četných zkušeností.

Součástí naší praxe je poradenství s řešením pojistných událostí s pojištěnými a případných přesahů do oblasti jiných právních oborů, včetně práva konkurzního. Zabýváme se dále poradenstvím pojišťovnám v jejich vztahu se zajistiteli a řešení zajistných událostí, včetně přeshraničního poradenství. Nabízíme také služby v oblasti jednání a řešení případných problémů s pojišťovacími zprostředkovateli. Naše asistence klientům se neomezuje jen na zpracovávání podrobných analýz týkajících se problematických otázek, ale jsme schopni nabídnout i pomoc a všestrannou podporu při vyjednávání a zastupování v soudních a jiných řízeních anebo při narovnání sporů.

Poskytujeme dále poradenství významným hráčům na českém i mezinárodním trhu v souvislosti s převody pojistného kmene anebo demutualizacemi zahraničních pojišťoven nebo převody (i přeshraničními) vybraných pojišťovacích produktů v rámci jedné skupiny; v případě mezinárodních transakcí řešíme jejich dopady v českém právním prostředí a souvisejícími otázkami.

Kromě výše uvedeného jsme schopni nabídnout naše znalosti a zkušenosti klientům, kteří si přejí uvést na český anebo slovenský trh nové pojišťovací produkty. V této souvislosti provádíme klienta celým procesem od poradenství při strukturování produktu, zpracování posudku týkajícího se teoretického posouzení nového produktu, přes, mimo jiné, posuzování problematiky ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů, opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti, zastupování klienta v procesu souvisejících registrací až po nastavení vztahů s vybranými pojišťovacími zprostředkovateli, včetně přípravy smluv s distribuční sítí a dalších otázek smluvního práva.

Samozřejmou součástí našich služeb je ve všech oblastech pojišťovacího práva i poradenství v oblasti regulatoriky, včetně licenčních otázek, umisťování technických rezerv a strukturování vybraných investic.

PRK Partners měla to potěšení opakovaně spolupracovat se členy Vienna Insurance Grup v České republice. Příklady této spolupráce zahrnují například úpravy standardních smluv o vnitroskupinovém outsourcingu (běžící mandát), analýzu a nastavení vztahů v rámci managementu Vienna Insurance Group v České republice (běžící mandát) nebo české právní poradenství mateřské společnosti Vienna Insurance Group Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG v souvislosti s přijetím jejích akcií na Pražskou burzu cenných papírů.

Další příklady našich pověření v oblasti pojišťovnictví zahrnují následující (zvolené příklady byly vybrány tak, aby demonstrovaly šíři záběru, a jsou řazeny abecedně dle jména pojišťovny, nikoliv chronologicky nebo dle významu práce):

  • Právní poradenství AXA PPP v souvislosti s uvedením vybraných produktů na trhy ve střední Evropě, včetně zajištění souvisejících registrací a nastavení vztahů s vybranými zprostředkovateli.
  • Právní poradenství České pojišťovně, a.s. ohledně požadavků na umisťování technických rezerv a strukturování vybraných investic.
  • Komplexní regulatorní poradenství pro Chartis (dříve AIG) týkající se požadavků na možný prodej široké škály pojišťovacích produktů na území České republiky a Slovenska, včetně problematiky ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů, opatření proti praní špinavých peněz a podobně.
  • Právní poradenství Komerční pojišťovně při úspěšném prodeji jejích MTPL a CASCO pojistných kmenů pojišťovně Kooperativa, při strukturování řady produktů, pří nastavování vztahů s hlavními zprostředkovateli nebo při řešení dosud největšího sporu této pojišťovny vzniklého z likvidace pojistné události.
  • Poradenství týkající se českých a slovenských právních aspektů při zahraničních transakcích, jako například demutualizace Standard Life nebo převod pojistného kmene na Scottish Widows.
  • Právní zastupování Skandia Lebensversicherung AG v souvislosti s jejími aktivitami na českém pojišťovacím trhu.
  • Právní poradenství UNIQA Pojišťovně v souvislosti s úpravou vztahů s vybranými zprostředkovateli, s řešením průběžně vznikajících problémů v rámci takových vztahů a při mimosoudním narovnání sporných vztahů s významným zprostředkovatelem.
  • Komplexní právní poradenství skupině Wüstenrot ve věci převodu vybraných pojišťovacích produktů ze slovenského na českého člena skupiny.