Finanční sektor

V této neklidné ekonomické době žádné jiné odvětví ekonomiky neprošlo tak výraznými změnami jako sektor finančních služeb. V důsledku nových právních předpisů a snížení dostupnosti kapitálu došlo k transformaci každodenních bankovních operací a dalších finančních služeb. Naši odborníci disponují jak důkladnými znalostmi právních předpisů, tak i citem, což jim umožňuje poskytovat poradenství ohledně veškerých druhů finančních služeb, organizace každodenních bankovních operací a přípravy struktury i těch největších a nejvýznamnějších obchodních transakcí.

PRK Partners je ve finanční komunitě našeho regionu velmi dobře známa a postupem času si právem vybudovala dobré jméno i za hranicemi naší republiky. Začínali jsme jako právní firma specializovaná na bankovnictví a postupem času jsme dostali do povědomí i díky naší schopnosti zastupovat klienty v sektoru finančních služeb. Poskytujeme poradenství nejen bankám, ale i investičním společnostem, společnostem působícím v oblasti asset managementu, hedge fondům, jakož i dalším poskytovatelům finančních služeb. Toto poradenství zahrnuje kompletní servis od fúzí & akvizic až po společné podniky; od projektového financování až po složité syndikované transakce. Naši odborníci na finanční služby pravidelně pomáhají významným bankám a institucionálním investorům s přípravou struktury četných tuzemských i mezinárodních transakcí. Rovněž jsme poskytovali bankám právní pomoc v oblasti financování realitních projektů, řešení pracovněprávních záležitostí a i při řešení sporů v rozhodčím nebo soudním řízení. Naše firma má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství klientům finančních služeb v rámci insolvenčního řízení. Jednoduše řečeno máme tým zkušených expertů, kteří jsou schopni poskytnout prvotřídní služby jakémukoliv klientovi v sektoru finančních služeb.

Rozsáhlé zkušenosti

  • Právní poradenství CVC Capital Partners v souvislosti s akvizicí podniků společnosti Anheuser-Busch InBev v regionu střední a východní Evropy – celková hodnota transakce přesahovala 2 mld. USD. Akvizice zahrnovala i pražský pivovar Staropramen, jakož i mnoho dalších podniků v Bosně-Hercegovině, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Černé Hoře (Montenegro), Rumunsku, Srbsku a na Slovensku.
  • Zastupování společnosti Crédit Agricole (dříve CALYON) jako aranžéra a vedoucího manažera dluhopisového programu České pojišťovny a.s. v celkovém objemu 10 mld. Kč.
  • Právní poradenství z pohledu českého práva společnosti GE v souvislosti s poskytnutím úvěru ve výši 88,5 mil. EUR na financování akvizice Aerocan France společností Barclays Private Equity France.
  • Právní poradenství společnosti Kommunalkredit Austria AG v rámci konkurzního řízení na jejího dlužníka, kde celková výše plnění činila cca 90 mil. Kč.
  • Zastupování Komerční banky a.s. v souvislosti s přípravou jejího dluhopisového programu v celkovém objemu 150 mld. Kč.
  • Právní poradenství společnosti Sullivan & Cromwell a významné francouzské finanční instituci ohledně českých právních aspektů akvizice společného investičního fondu.
  • Mezi významné klienty v této oblasti patří: Česká bankovní asociace, Komerční banka, ČSOB, ING Bank, LBBW, Burza cenných papírů Praha, Česká spořitelna, UniCredit Bank Czech Republic, General Electric, Raiffeisenbank, Royal Bank of Scotland, Investkredit Bank, HYPO Investmentbank, Crédit Agricole a mnoho dalších předních společností podnikajících v tomto sektoru.