Farmaceutický průmysl a zdravotnictví

Farmaceutický průmysl a zdravotní péče zaznamenává v regionu střední a východní Evropy nebývalý rozmach. Mnoho výzkumných univerzitních laboratoří ve střední Evropě provádí špičkový biologický výzkum (Life Science) a v těchto zemích byl rovněž zaznamenán významný nárůst společností podnikajících v oblasti výroby léčiv a dalšího zdravotnického materiálu.

PRK Partners poskytuje farmaceutickým společnostem komplexní poradenství ohledně všech fází projektu v oblasti farmaceutického průmyslu, od výzkumu a vývoje, až po výrobu a prodej. Náš tým expertů zajišťuje poradenské služby v širokém spektru oblastí, včetně řešení sporů, fúzí & akvizic, pracovního práva a duševního vlastnictví. Rovněž nabízíme společnostem právní pomoc a konzultace ohledně předpisů a nařízení regulujících farmaceutický průmysl, jakož i v záležitostech antimonopolního a soutěžního práva.

Rozsáhlé zkušenosti

  • Kontinuální poradenství v oblasti korporátního a antimonopolního práva pro společnost Alliance Boots, předního světového distributora farmaceutických výrobků.
  • Právní poradenství z pohledu českého práva společnostem Siemens a Freshfields v souvislosti s akvizicí podniku společnosti Bayer působícího v oblasti in vitro diagnostiky in vitro.
  • Právní poradenství české farmaceutické společnosti ohledně vysílání zaměstnanců v rámci EU.
  • Právní poradenství mezinárodní pro farmaceutickou společnost při akvizici několika českých distributorů farmaceutických výrobků.
  • Zastupování přední farmaceutické společnosti v soudním sporu s bývalým pracovníkem jejího managementu, který byl propuštěn z důvodu neetického chování.
  • Právní poradenství v souvislosti s uplatňováním zásad tzv. "whistleblowing policy" mezinárodní farmaceutické společnosti.
  • Vyjednání balíčku odstupného pro manažera farmaceutické společnosti v souvislosti s ukončením jeho pracovního poměru.
  • Právní poradenství nadnárodní farmaceutické společnosti ohledně dokumentace a právních předpisů týkajících se klinického testování léčiv z hlediska českého práva.