Doprava a logistika

Sektor dopravy a logistiky se každým rokem rozrůstá jak co do velikosti, tak do komplexnosti a složitosti. I zde nabízejí své služby zkušení právní experti z PRK Partners. Sledujeme veškeré regulatorní změny v daném průmyslu a našim klientům poskytujeme právní pomoc při dodržování „best-practices“ postupů.

Díky našim znalostem v oblasti právních předpisů a prvku mezinárodní dopravy a logistiky jsme schopni pracovat s předními poskytovateli dopravních služeb ve všech příslušných oblastech práva, včetně pracovního práva a zaměstnanosti, fúzí & akvizic, řešení sporů, financování, hospodářské soutěže a soutěžního práva a real estate development. Poskytovali jsme úspěšně poradenství v souvislosti s výstavbou letišť a významné dopravní infrastruktury a rovněž pravidelně radíme investorům a podnikům, jak využít finančních příležitostí.

Rozsáhlé zkušenosti

  • Právní poradenství přední české bance při poskytnutí termínovaných úvěrů ve výši 2 mld. Kč a 2,5 mld. Kč Českým drahám.
  • Zastupování provozovatele mezinárodního letiště ve sporu s jeho bývalými auditory a daňovými poradci; sporná částka činila 300 mil. Kč.
  • Právní poradenství významné nákladní přepravní společnosti v souvislosti s podáním jejích návrhů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky.
  • Provedení pracovněprávního auditu u několika českých společností poskytujících železniční služby před uskutečněním jejich prodeje.