Automobilový průmysl

Výroba automobilů a náhradních dílů pro automobily má v našem regionu dlouhou a slavnou historii, jelikož se zde automobily konstruovaly a vyráběly již na počátku 20. století. Dnes je automobilový průmysl významným zdrojem příjmů z exportu. V posledním desetiletí byl zaznamenán výrazný rozmach tohoto průmyslu a navzdory globální hospodářské krizi mají podniky i nadále dostatek investičních příležitostí. Přední výrobci automobilů z USA, Asie i Evropy si otevřeli své pobočky ve střední a východní Evropě. Všude se spoléhají na kvalifikovanou technickou pracovní sílu.

PRK Partners si dobře uvědomuje důležitost tohoto sektoru a obchodních příležitostí, které nabízí. Náš tým se specializací na automobilový průmysl se skládá z odborníků se zkušenostmi z různých oblastí práva. To nám umožňuje poskytovat klientům komplexní právní servis v tomto odvětví průmyslu, včetně záležitostí v oblasti real estate development , pracovního práva a zaměstnanosti , hospodářské soutěže a soutěžního práva , projektového financování , investic rizikového kapitálu , řešení sporů , restrukturalizace, insolvence a fúzí & akvizic .

Rozsáhlé zkušenosti

  • Právní poradenství společnosti KSR International ohledně veškerých aspektů brownfield investice v opavském regionu, včetně záležitostí v oblasti akvizic, povolovacího řízení a výstavby.
  • Právní pomoc z pohledu českého práva v souvislosti s prodejem části podniku slovenského dodavatele společnosti Kia a dalších automobilových společností.
  • Zastupování předního mezinárodního výrobce automobilových součástí v souvislosti s realizací investice na zelené louce, jejímž výsledkem byla výstavba dvou velkých nových závodů v našem regionu.
  • Kontinuální poradenství společnosti KSR International v oblasti pracovního a korporátního práva.
  • Právní poradenství v souvislosti s realizací transakce formou asset deal, jejíž stranou je společnost Saurer, dodavatel automobilového průmyslu na Slovensku, v Německu, USA a Číně.