Veřejná podpora

Veřejná podpora je v zásadě neslučitelná se společným evropským trhem. To však neznamená úplný zákaz takové podpory. Evropská komise může za určitých podmínek shledat podporu slučitelnou se společným trhem. PRK Partners poskytuje svým klientům právní služby i v této oblasti práva. Naši odborníci jsou připraveni zastupovat klienty v souvislosti s posuzováním slučitelnosti veřejné podpory se společným trhem, zastupováním v rámci notifikačního řízení před Evropskou komisí a před příslušnými soudy, včetně řízení o navrácení veřejné podpory poskytnuté v rozporu se Smlouvou o fungování EU. Právní služby PRK Partners pokrývají všechny kategorie podpory, jako je např. regionální podpora, podpora v oblasti životního prostředí, podpora v oblasti dopravy.

Členství v mezinárodní alianci