Spojování soutěžitelů

Transakce realizované našimi klienty podléhají často povolení spojení ze strany místního a evropského antimonopolního úřadu. Ačkoliv právní předpisy regulující oblast povolení spojování soutěžitelů v regionu střední Evropy od 90. let významně reagovaly na místní podmínky, nejvýznamnější změnou v této oblasti přinesl v roce 2004 vstup České republiky a Slovenska do Evropské unie.

PRK Partners pravidelně poskytuje v této oblasti právní poradenství jak zahraničním, tak tuzemským klientům. V souvislosti s připravovanými či realizovanými transakcemi provádíme analýzy podle místních a evropských předpisů regulujících spojování soutěžitelů, zastupujeme klienty v řízení před příslušnými antimonopolními úřady (ať již ve věci povolení spojení soutěžitelů, navrhování závazků, pokut udělených ze strany antimonopolních úřadů, či námitek vznesených proti řízením zahájeným jinými soutěžiteli) a soudními orgány a dále koordinujeme průběh těchto řízení v jednotlivých zemích.

PRK Partners získala v roce 2014 na Slovensku ocenění právnická firma roku v kategorii Hospodářská soutěž.

Chambers Europe zařazuje PRK Partners mezi přední advokátní kanceláře v oblasti bankovnictví a financí, korporačního práva včetně fúzí a akvizic, řešení sporů, pracovního práva, práva nemovitostí, TMT a soutěžního právaLegal 500 doporučuje PRK Partners napříč všemi jurisdikcemi v oblasti bankovnictví a financí, fúzí a akvizic, řešení sporů, pracovního práva, energetického práva  a soutěžního právaExpert Guides doporučuje specialisty PRK Partners v oblasti kapitálových trhů, strukturovaného financování a zajištění, bankovnictví a financí, soutěžního práva, corporate governance a práva nemovitostíPLC Which Lawyer řadí PRK Partners na přední příčky v oblastech bankovnictví, kapitálové trhy, soutěžní právo, korporační právo, řešení sporů, právo životního prostředí, duševního vlastnictví, pracovní právo, outsourcing, právo nemovitostí restrukturalizaMezi odborníky Who's Who Legal neleznete specialisty PRK Partners v  oblasti soutěžního práva, corporate governance a pracovního práva GCR 100 označuje PRK Partners jako jednu z nejlepších slovenských advokátních kanceláří v oblasti práva hospodářské soutěže

Rozsáhlé zkušenosti


  • Právní poradenství významné nákladní přepravní společnosti v souvislosti s podáním jejích návrhů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky.
  • Právní poradenství společnosti ABB Ltd. týkající se veřejných zakázek v České republice;PRK připravilo pro ABB právní stanovisko ohledně naplňování kvalifikačních předpokladů podle českého a slovenského zákona o veřejných zakázkách a souvisejících aspektů podle českého a slovenského trestního práva.
  • Kontinuální poradenství v oblasti korporátního a antimonopolního práva pro společnost Alliance Boots, předního světového distributora farmaceutických výrobků.

Členství v mezinárodní alianci