Kartelové dohody

PRK Partners je přední kanceláří v regionu střední Evropy v oblasti soutěžního práva. Vždy se nejprve snažíme maximálně porozumět obchodním aspektům podnikání našeho klienta a oblasti jeho působnosti a teprve poté poskytneme odbornou radu ohledně právních, či regulatorních záležitostí týkajících se dané situace. Jsme schopni posoudit dohody či jednání potenciálně narušující hospodářskou soutěž a pravidelně zastupujeme klienty před místními i evropským soutěžními úřady a soudními orgány. Uspěli jsme při podávání opravných prostředků a žalob proti sankcím uvaleným za údajnou činnost poškozující hospodářskou soutěž.

PRK Partners zastupovala klienty rovněž při podání žádostí o leniency. Neopomíjíme ani rizika trestního postihu za jednání narušujícího hospodářskou soutěž. V oblasti soutěžního práva poskytujeme právní služby tuzemským i zahraničním klientům, z nichž mnozí podnikají v oblasti farmaceutického a automobilového průmyslu, energetiky či v oblasti sdělovacích prostředků.

Členství v mezinárodní alianci