Správní řízení

Dalším důležitým procesním odvětvím, ve kterém advokáti PRK Partners poskytují služby klientům, je i správní řízení. Je skutečností, že regulace veřejných záležitostí ve společnosti orgány veřejné správy stále narůstá a její dopad do soukromé sféry je stále významnější. Právě střet těchto právních sfér a z toho i vyplývajících přístupů k řešení právních situací, přináší často problémy.

Nejedná se pouze o situace, kdy vzniká spor již o to, zda se správní řízení vůbec má vést a tedy zda účastníkům v jeho rámci příslušejí procesní práva, ale rovněž o skutečnost, že obecná úprava správního řízení často nebývá aplikovatelná sama o sobě, ale často s výjimkami, stanovenými ve zvláštních právních předpisech. Tyto výjimky jsou obvykle ve formě speciálních procesních ustanovení, které jsou zakotveny v jiných předpisech správního práva.

Advokáti PRK Partners mají s řešením správních a regulatorních záležitostí bohaté zkušenosti a poskytují komplexní poradenství od získání potřebných licencí a povolení až po vznesení námitek proti novým předpisům či nařízením.

Členství v mezinárodní alianci