Soudní řízení

PRK Partners se kontinuálně snaží svým klientům pomáhat předcházet sporům se třetími osobami. Přesto je zřejmé, že v některých případech je dosažení nezávislého rozhodnutí a následného státního donucení jeho splnění, prostě nezbytné. Advokáti PRK Partners proto zastupují své klienty v soudních řízeních ve vnitrostátních i mezinárodních sporech. Díky tomu mají praktické zkušenosti s činností většiny tuzemských a mnoha zahraničních soudů a jasnou představu, jak spory nejlépe vést, aby pro klienty zajistili dosažení kladných výsledků.

Krédem PRK Partners je, že předpokladem úspěšného řešení sporů je pečlivý odborník, který dokonale zná platné právo, o věcech přemýšlí, dává je do souvislostí a umí přinášet inovativní řešení. Takovými odborníky PRK Partners disponuje. Tým PRK Partners pro soudní řešení sporů složený ze zkušených advokátů se vždy snaží plně porozumět skutečným potřebám a problémům našich klientů. Procesní strategie proto obvykle zahrnují analýzu skutkové situace, identifikaci a diagnózu právních problémů a rizik, vyhodnocení situace, návrhy alternativ právních řešení, analýzu efektivity navrhovaných právních řešení, zastoupení v řízení před soudem, zajištění navazujícího právního zastoupení v zahraničí, sjednání narovnání a zajištění jeho výkonu, zastoupení při výkonu rozhodnutí / exekuci vykonatelných titulů.

Členství v mezinárodní alianci