Mediace

PRK Partners se vždy snaží najít pro své klienty co možná nejsnazší a nejefektivnější způsoby řešení jejich sporů. Advokáti PRK Partners se proto snaží nacházet i alternativní způsoby řešení sporů. Zároveň se snaží buď přímo v rámci negociace nebo nepřímo prostřednictvím mediátora, zachovávat win-win strategii. Proto jsou při vyjednávání velmi úspěšní a daří se jim opakovaně nacházet při jednání mezi stranami sporu oboustranně přijatelná řešení.

Zejména mediace se tak pod vedením advokátů PRK Partners stává pro klienty pozitivní zkušeností, když mají možnost získat náhled na řešení sporu třetí osobou.

Členství v mezinárodní alianci