Řešení sporů

Naprostá většina právnických nebo fyzických osob vstupuje do právních vztahů s vírou na jejich úspěšnou realizaci. V souladu s tím PRK Partners svým klientům vždy navrhuje komplexní řešení jejich právních vztahů a snaží se o eliminaci rizik vzniku sporů. Ne vždy se to ovšem z nejrůznějších důvodů podaří. Pak je nezbytné se pokusit nově vzniklou situaci, ať se již jedná o právně složitý přeshraniční spor nebo drobné místní spory, vyřešit.

Advokáti PRK Partners při zastupování svých klientů dávají v prvé řadě přednost negociaci nebo mediaci s cílem minimalizovat rizika a vyřešit spor efektivně z hlediska času a nákladů. Pokud tento způsob nevede k úspěchu nebo není vhodný z jiných důvodů, nabídnou advokáti PRK Partners právně důrazná, rychlá a co možná nejefektivnější řešení sporů v rámci soudního nebo rozhodčího řízení.

Klíčem k zajištění vysoké kvality právních služeb a úspěchu ve věci je nejvyšší možná míra specializace. Advokáti PRK Partners jsou skutečnými specialisty ve svém oboru. Zároveň díky multidisciplinárnímu přístupu jsou schopni poskytovat právní služby a zastupovat klienty v celé škále sporů. Tyto jejich schopnosti byly oceněny i v publikaci Chambers Europe 2009 slovy: „právníci se svými kvalitami projevují obzvlášť výrazně v arbitrážních a regulatorních záležitostech a vždy hledají možnosti řešení sporů bez nutnosti zdlouhavého soudního řízení.”

Chambers Europe zařazuje PRK Partners mezi přední advokátní kanceláře v oblasti bankovnictví a financí, korporačního práva včetně fúzí a akvizic, řešení sporů, pracovního práva, práva nemovitostí, TMT a soutěžního právaLegal 500 doporučuje PRK Partners napříč všemi jurisdikcemi v oblasti bankovnictví a financí, fúzí a akvizic, řešení sporů, pracovního práva, energetického práva  a soutěžního právaPLC Which Lawyer řadí PRK Partners na přední příčky v oblastech bankovnictví, kapitálové trhy, soutěžní právo, korporační právo, řešení sporů, právo životního prostředí, duševního vlastnictví, pracovní právo, outsourcing, právo nemovitostí restrukturaliza

Rozsáhlé zkušenosti


  • Zastupování provozovatele mezinárodního letiště ve sporu s jeho bývalými auditory a daňovými poradci; sporná částka činila 300 mil. Kč.
  • Zastupování přední farmaceutické společnosti v soudním sporu s bývalým pracovníkem jejího managementu, který byl propuštěn z důvodu neetického chování.
  • Zastupování regionální televizní společnosti proti významnému telekomunikačnímu operátorovi ve sporu vzniklém v důsledku zneužití ochranné známky.
  • Zastupování poskytovatele telekomunikačních služeb v soudním sporu týkajícím se nároku na náhradu škody z důvodu nekalé soutěže.
  • Právní poradenství mezinárodnímu provozovateli mobilních telefonních služeb ve významném sporu týkajícím se soutěžního práva.
  • Zastupování českého průmyslového podniku a jeho společností ve vícestranném rozhodčím řízení s hodnotou sporu ve výši 4 mld. Kč.
  • Úspěšné zastupování českého výrobce a distributora minerální vody ve správním řízení týkajícím se odstranění objektů na jeho vodním zdroji.

Členství v mezinárodní alianci