Pracovněprávní vztahy

Zkušení odborníci v PRK Partners poskytují poradenské služby v jakékoli záležitosti vyplývající z pracovněprávních vztahů. Běžně pomáháme firemnímu managementu udržovat dobré vztahy s odbory a vést vyjednávání, rovněž poskytujeme právní pomoc s přípravou kolektivních smluv a jejich vymáháním. Zaměstnavatelům poskytujeme komplexní poradenský servis od ochrany osobních údajů zaměstnanců až po převody podniků a řešení případů individuálního a hromadného propouštění zaměstnanců.

Pravidelně poskytujeme podnikům poradenství ohledně veškerých forem pracovněprávní dokumentace, včetně pracovních smluv, vnitřních předpisů a dokumentace týkající se ukončení pracovního poměru. Náš tým má rovněž rozsáhlé zkušenosti s řešením diskriminačních otázek a se zastupováním klientů v mediačním a arbitrážním řízení ve věci pracovněprávní problematiky.

Členství v mezinárodní alianci