Poradenství, konzultace a školení

Tým PRK Partners je přesvědčen o tom, že většině problémů vzniklých na pracovišti lze předejít pomocí školení pracovníků a uplatňováním osvědčených postupů „best practices“. Naši odborníci na pracovněprávní a personální problematiku nabízejí podnikům aktuální poradenství, školení a pomoc v oblasti řízení lidských zdrojů. Dále poskytujeme poradenské služby zaměstnavatelům při hledání nejefektivnějšího řešení jakéhokoli problému vzniklého na pracovišti. Našim klientům pomáháme zajistit soulad jejich zaměstnanecké politiky, vnitřních předpisů a pokynů s národními pracovněprávními předpisy. Náš pracovněprávní tým dále pravidelně nabízí svým klientům bezplatné informační služby a semináře v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti.

Členství v mezinárodní alianci