Stavební právo

V rámci našeho závazku nabízet služby po celou dobu realizace developerského projektu poskytujeme cenné rady a konzultace ve všech záležitostech týkajících se výstavby. Nabízíme poradenství dodavatelům i investorům v souvislosti se zajištěním jejich práv vyplývajících ze smlouvy o dílo a pomáháme jim při řešení jakýchkoli sporů, které mohou vzniknout v souvislosti s výstavbou. Pokud jde o tuto oblast praxe, naši právníci se velmi dobře orientují na poli vnitrostátního i mezinárodního práva a jsou proto schopni poskytnout klientům efektivní vedení při realizaci jakýchkoli stavebních projektů.

Členství v mezinárodní alianci