Nemovitosti

Advokátní kancelář PRK Partners poskytuje komplexní právní poradenství a má bohaté zkušenosti v oblasti práva nemovitostí. Tým odborníků PRK Partners v oboru nemovitostí získal svou pověst díky poskytování rychlých a efektivních právních řešení. Naši klienti se na nás spoléhají, jelikož poskytujeme cenné poradenství během celého procesu nemovitostních akvizic, developmentu, převodu majetku či prodeje nemovitostí. Tým PRK Partners úzce spolupracuje s vysoce uznávanými experty z jiných oblastí a proto poskytuje klientům komplexní právní poradenství v každé fázi jejich projektu.

Nákup nemovitostí

 • Nezávislé posouzení nabývacích titulu*
 • Posouzení společnosti vlastnící nemovitost *
 • Kupní smlouvy a převody v katastru nemovitostí
 • Advokátní úschovy pro vypořádání transakcí

*Předkupní právní audit

Zajištění staveniště a příprava

 • Budoucí (podmíněné) kupní smlouvy
 • Koordinace a vypořádání komplexních akvizic
 • Průzkumy a studie nemovitostí
 • Stavby na zelené louce (greenfield stavby)
 • Rekonstrukce a novostavby v zastavěném území (brownfield stavby)
 • Výstavba infrastruktury

Strukturování projektů

 • Akcionářské smlouvy, společné podniky a smlouvy o společné výstavbě
 • Zakládání a nastavení správy projektových společností / účelových společností pro vlastnictví nemovitostí
 • Služby při správě a údržbě společností
 • Podpora při daňové optimalizaci projektů
 • Plánování a příprava scénářů budoucího prodeje či vystoupení z projektu

Plánování

 • Plánování projektů a poradenství
 • Pobídky od státu a EU
 • Plánování dodávek energie
 • Vztahy se státní správou a styk s veřejností

Úřední povolení

 • Žádost o územní rozhodnutí, pomoc a posouzení
 • Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), žádosti a jednání
 • Žádost o stavební povolení, pomoc a posouzení
 • Kolaudace a užívání staveb, poradenství
 • Opravné prostředky a soudní přezkum rozhodnutí a stanovisek

Výstavba

 • Plánování a provádění výběrových řízení
 • Poradenství a posouzení žádosti
 • Smlouvy o dílo (včetně FIDIC)
 • Mediace a zastupování při řešení sporů (včetně rozhodčího řízení)
 • Platby a prováděcí záruky (performance bond), včetně procedur při výměně či nahrazení záruk

Provoz nemovitostí

 • Zakládání a nastavení správy společenství vlastníků jednotek
 • Správa nemovitostí, smlouvy o dodávkách služeb
 • Zřizovaní věcných břemen a jiných zatížení
 • Právní uspořádání vztahů při společném užívání nemovitostí

Leasing

 • Pronájmy obchodních středisek včetně záruk
 • Obchodní pronájmy
 • Pronájmy průmyslových objektů
 • Ujednání o prodeji se zpětným pronájmem
 • Provozní pronájmy (smlouvy o správě hotelů a jiných zařízení)

Maloobchodní prodej

 • Komplexní služby při hromadném prodeji nemovitostí (včetně zabezpečení převodů a registračních procedur), šité na míru prodejcům nemovitostí k bydlení

Financování

 • Bankovní úvěry
 • Zpracování a registrace zajišťovacích instrumentů
 • Emise akcií a dluhopisů
 • Sekuritizace nájmů
 • Finanční leasing

Prodej

 • Příprava informačních memorand a osvědčení
 • Zřízení a správa fyzického data roomu
 • Prodej projektů
 • Smlouvy o budoucím prodeji
 • Strukturalizace možností exitu a vypořádání

 

Chambers Europe zařazuje PRK Partners mezi přední advokátní kanceláře v oblasti bankovnictví a financí, korporačního práva včetně fúzí a akvizic, řešení sporů, pracovního práva, práva nemovitostí, TMT a soutěžního právaVe výčtu Best Lawyers naleznete 7 odborníků PRK Partners a to v oblasti bankovnictví a finance, kapitálové trhy, korporačníí právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí a pracovní právoExpert Guides doporučuje specialisty PRK Partners v oblasti kapitálových trhů, strukturovaného financování a zajištění, bankovnictví a financí, soutěžního práva, corporate governance a práva nemovitostíPLC Which Lawyer řadí PRK Partners na přední příčky v oblastech bankovnictví, kapitálové trhy, soutěžní právo, korporační právo, řešení sporů, právo životního prostředí, duševního vlastnictví, pracovní právo, outsourcing, právo nemovitostí restrukturaliza

Rozsáhlé zkušenosti — příklady


 • Právní poradenství společnému podniku města Brno a francouzského investora v souvislosti s výstavbou čistírny odpadních vod a další vodohospodářské infrastruktury, jejíž financování přislíbila Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD).
 • Právní poradenství společnosti KSR International ohledně veškerých aspektů brownfield investice v opavském regionu, včetně záležitostí v oblasti akvizic, povolovacího řízení a výstavby.
 • Zastupování předního mezinárodního výrobce automobilových součástí v souvislosti s realizací investice na zelené louce, jejímž výsledkem byla výstavba dvou velkých nových závodů v našem regionu.
 • Pro společnost H&M jsme uzavírali nejrůznější nájemní smlouvy pro její nově otvírané obchody České republice a na Slovensku.
 • Poradenství významnému českému developerovi společnosti Pinnacle při financování a realizaci dvou významných projektů v oblasti skladování a logistiky - Northpoint D8 Distribution Park a Southpoint D1 Distribution Park.
 • Právní asistence Komerční bance v souvislosti se zajištěním financování ve výši 20 mil. EUR za účelem realizace nemovitostního projektu.

Členství v mezinárodní alianci