Zakládání společností a firemní řízení

Právníci PRK Partners zakládají pro své klienty společnosti všech právních forem a zároveň sledují poslední vývoj v procesu firemního řízení. Běžně napomáháme osobním i kapitálovým obchodním společnostem, aby lépe realizovaly své každodenní obchodní aktivity.

Od zavedení akčního plánu EU „Modernizace práva společností a řízení podniků v EU“ klade naše firma zvýšený důraz na oblast firemního řízení. Plán popisuje potřebu správného řízení společnosti tak, aby posílila svou konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu. Společnosti s důkladným firemním řízením jsou vždy o krok vpřed před svými konkurenty.

Členové týmu PRK Partners dobře vědí, jak pomoci společnostem lépe zvládat problémy v oblasti pohybu kapitálu, řádné správy korporačních záležitostí, přípravy akcionářských dohod, kompletace podání a reportingu, pořádání valných hromad, zasedání představenstvech a dozorčích rad. Naši zkušení a informovaní odborníci pravidelně poskytují klientům aktuální informace ohledně výběru nejvhodnějších postupů a rovněž zajišťují jejich soulad s neustále se měnícími právními předpisy.

Členství v mezinárodní alianci