Privatizace a státní zakázky

Privatizace může představovat velmi složitý proces, a to jak pro podniky, tak i pro samotný stát. Již od počátku 90. let byla PRK Partners aktivní v procesu decentralizace a privatizace v zemích střední a východní Evropy. Poskytovali jsme poradenství v souvislosti s realizací jedněch z největších a nejsložitějších privatizačních projektů v daném regionu. Naši odborníci dosud poskytují právní poradenství ohledně přípravy a realizace samotného procesu privatizace a následně v oblasti zajišťování řízení podniku.

Naše firma rovněž vedla výběrová řízení na jedny z největších státních zakázek, které kdy byly vůbec v regionu zadány. Máme veškeré odborné znalosti nezbytné k tomu, abychom mohli potenciálním uchazečům o veřejnou zakázku pomáhat s přípravou jejich nabídek s důrazem na kritéria, která jsou nejdůležitější z pohledu příslušných orgánů státní správy. PRK Partners má v souvislosti s poskytováním poradenství v záležitostech týkajících se státu dlouhou tradici, a tudíž nabízí ucelené znalosti způsobů, jak nejlépe využít obchodní příležitosti v tomto regionu.