Likvidace

Specialisté PRK Partners poskytují našim klientům také komplexní služby související s ukončením činnosti obchodních společností od rozhodnutí o zrušení společnosti až po výmaz zrušené společnosti z obchodního rejstříku. Naše služby zahrnují mimo jiné pověření advokáta PRK Partners funkcí likvidátora, komunikaci s věřiteli, přípravu veškeré potřebné dokumentace, zveřejnění zákonem stanovených informací, zabezpečení archivace předepsaných dokumentů jakož i zastupování klienta v řízení vedeného rejstříkovým soudem. Naše rozsáhlé zkušenosti nám umožňují provádět s maximální možnou efektivitou jak rutinní likvidace „spících“ společností, tak i velmi komplikované likvidace zahrnující složitá vyjednávání s věřiteli či zpeněžení významných majetkových hodnot likvidované společnosti.

Členství v mezinárodní alianci