Kapitálové trhy

Emise cenných papírů

PRK Partners si udržuje vedoucí postavení v právním poradenství při emisích cenných papírů. Tým expertů PRK Partners je pro své znalosti a efektivitu pravidelně zván ke spolupráci při přípravě většiny dluhopisových i směnečných programů, emisích akcií. Při těchto transakcích PRK Partners v minulosti zastupovala jak emitenty, tak upisovatele či aranžéry. PRK Partners získala zkušenosti při umisťování emitovaných cenných papírů na domácích i zahraničních kapitálových trzích, formou veřejné nabídky, syndikovaným úpisem finančními investory či oslovení individuálních investorů.

Kromě transakční práce je PRK Partners pravidelně žádána o konzultace ze strany profesionálních finančních institucí či regulátorů. PRK Partners se často podílí na přípravě právních předpisů, Martin Aschenbrenner je členem rozkladové komise České národní banky.

PRK Partners zastupuje domácí i zahraniční subjekty kolektivního investování v souvislosti s jejich činností v rámci ČR. PRK Partners uplatňuje své zkušenosti jak v souvislosti v oblasti licencí a compliance tak i v přípravě modelové dokumentace včetně smluvní. Samostatnou oblastí je spolupráce při přípravě, nabízení a propagaci produktů kolektivního investování.

Klientům požadujícím produkty šité na míru jejich specifickým požadavkům je PRK Partners schopna nabídnout odpovídající domácí či zahraniční strukturu zohledňující požadovaný právní a daňový režim.

Obchodníci s cennými papíry čelí rostoucímu počtu komplexních požadavků na svou činnost, a to od zachování důvěrnosti, nakládání s pokyny klientů, po oblast prodejních technik a pravidel marketingu. Právníci PRK Partners radí profesionálním poskytovatelům služeb v celé šíři jejich činnosti včetně kapitálové přiměřenosti, pravidel obchodování, jednání s klienty, vnitřní kontroly a vztahům s regulátory. PRK Partners spoléhá na zkušenosti svých předních odborníků při přípravě vzorové dokumentace i řešení sporů obchodníků s cennými papíry s jejich klienty či s dozorujícími orgány.

Zahraničním obchodníkům s cennými papíry PRK Partners pravidelně radí v souvislosti s jejich podnikáním na území ČR.

PRK Partners pravidelně poskytuje právní služby účastníkům i organizátorům trhů cenných papírů i komodit. Odborníci PRK Partners mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti obchodování na finančních trzích, otázkách vypořádání a půjčování cenných papírů. Pro své zkušenosti a odborné renomé se PRK Partners často podílí na přípravě právních předpisů.

Kromě standardizovaných produktů obchodovaných na trzích se PRK Partners též podílí na řadě transakcí s mimoburzovními instrumenty včetně derivátů.

PRK Partners se stala prvním členem asociace ISDA v České republice.

Členství v mezinárodní alianci