Investiční pobídky

PRK Partners poskytuje komplexní právní služby nezbytné k získání a udržení investičních pobídek v České republice.

Investoři, kteří chtějí čerpat v České republice investiční pobídky, musí splnit řadu konkrétních podmínek. Z toho důvodu jsme sestavili vysoce specializovaný tým právních odborníků, kteří se zaměřují na komplexní poradenství v oblasti různých forem podpory investic a kteří pomáhají našim klientům splnit nezbytné podmínky k jejich řádnému získání a využívání.

Poskytujeme poradenské služby od počáteční strukturace a plánování podpory, přes nastavení mechanismu pro splnění podmínek pro jejich čerpání a maximálně možné využití, až po výpočet přípustné státní podpory a asistenci při provádění kontrol ministerstev a finančních orgánů, zda jsou splněny podmínky pro podpory.

  • Jednotlivé služby, které poskytujeme v oblasti podpory investic:
  • Počáteční rozhodnutí, strukturace a plánování investice a pobídky;
  • Příprava žádosti o udělení podpory tak, aby klient obdržel pro něj nejvýhodnější podporu, a asistence v průběhu jednání s příslušnými ministerstvy;
  • Asistence při zavádění účinného průběžného kontrolního systému plnění podmínek pro konkrétní investiční pobídky;
  • Optimální využití investičních pobídek a řádná evidence / notifikace;
  • Průběžné sledování plnění podmínek pro čerpání investičních pobídek;
  • Příprava přiznání k dani z příjmů právnických osob – pro příjemce investičních pobídek – včetně kalkulace přípustné státní podpory;
  • Asistence při kontrolách plnění podmínek pro investiční pobídky prováděných finančními úřady či ministerstvy.

PRK Partners se snaží se svými klienty dlouhodobě spolupracovat a znát jejich podnikání. Našim cílem je předvídat dopady námi poskytovaného právního poradenství na podnikání klienta.

Členství v mezinárodní alianci