Restrukturalizace, reorganizace

PRK Partners zajišťuje nejen soukromoprávní restrukturalizace, ale také reorganizaci v rámci insolvenčního řízení. Praktické zkušenosti specialistů PRK Partners z oblasti korporačních akvizic sebou totiž nesou také služby v oblasti restrukturalizace a jiných forem optimalizací. Naše kancelář umí pomoci připravit plány a varianty restrukturalizace, ať již změnou dosavadních smluv a vztahů, tak i optimalizací majetkové a korporátní struktury. Zajišťujeme nejen přípravu strategie, ale také její realizaci a projednání s věřiteli a dalšími smluvními partnery, vč. kooperace s orgány veřejné moci. Současně v návaznosti na insolvenční řízení zajišťujeme možnou reorganizaci, tedy další restrukturalizační řešení. V jeho rámci naši specialisté zajišťují nejen přípravu možné předpřipravené reorganizace (prepack), tak její provedení v průběhu řízení. Naše služby v takovém případě zahrnují jako možnou pomoc dlužníkovi v řízení celého reorganizačního procesu, tak zajištění práv věřitelů jak v rámci členství ve věřitelských orgánech, tak při samotném schvalování reorganizačního plánu. PRK Partners ve všech těchto formách restrukturalizace nabízí komplexní služby, které povedou k optimálnímu a korektnímu řešení jak úpadku dlužníka, tak vypořádání věřitelů.

Členství v mezinárodní alianci