Insolvenční řízení

PRK Partners disponuje týmem specialistů, kteří své klienty provedou insolvenčním řízením, ať již je klientem dlužník nebo věřitel. Výhodou týmu je také to, že jedním z jeho členů je spoluautor zákona a člen expertní výkladové skupiny Ministerstva spravedlnosti. Naše služby zahrnují jak podání insolvenčního návrhu v případě úpadku, tak obranu proti takovým návrhům, které jsou nedůvodné nebo šikanózní. Naše znalosti původního konkurzního zákona a také nového insolvenčního zákona dávají předpoklady úspěšné realizace insolvenčního řízení zahájeného dlužníkem a jeho podporu zejména v možných sporech s věřiteli nebo insolvenčním správcem.

Současně se však naše aktivity zaměřují na obranu našich klientů - věřitelů v případech, kdy se jejich dlužník ocitne v úpadku. V takovém případě zajišťujeme jak podání přihlášky a eliminaci jejích rizik, tak obranu věřitele proti insolvenčnímu správci, pokud pohledávky klienta popře, nebo zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech. V neposlední řadě naše zkušenosti garantují našim klientům ochranu jejich práv tehdy, pokud insolvenční správce jejich majetek zahrne do majetkové podstaty nebo na něj uplatňuje jiné právo. Specialisté PRK Partners rovněž zajišťují ochranu práv klientů, kteří jsou insolvenčním řízením dotčení jen mimochodem, např. pokud se insolvenční správce pokusí napadnout jejich smlouvy. Všechny výše uvedené služby poskytují specialisté PRK Partners jak ve společné fázi insolvenčního řízení, tak v průběhu konkursu, reorganizace nebo oddlužení.

Členství v mezinárodní alianci