Insolvence a restrukturalizace

Vzhledem k přetrvávající globální krizi na kreditním trhu je mnoho firem nuceno podstoupit rychlou restrukturalizaci v důsledku nedostatku likvidity. Právě v této situaci může PRK Partners pomoci. Náročné ekonomické klima nabízí podnikům obchodní příležitosti, možnosti zefektivnění firemních procesů a přizpůsobení se novému prostředí tak, aby firmy po restrukturalizaci prosperovaly. Naši zkušení právní poradci rozumějí těmto příležitostem a napomáhají našim klientům s jejich realizací. PRK Partners poskytuje poradenství v souvislosti s mnoha složitými skupinovými restrukturalizacemi (ať už v rámci nebo mimo insolvenční řízení), které zahrnují početnou skupinu věřitelů a různé kategorie aktiv.

Pokud jde o insolvenci, poskytujeme právní pomoc ohledně zřízení a ochrany práv mnoha dlužníkům i věřitelům, a to od institucí až po sdružení odborníků v oblasti turn-around managementu. Rovněž zajišťujeme služby související s likvidací podnikatelských subjektů.

International Financial Law Review doporučuje PRK Partners v oblasti kapitálových trhů, bankovnictví a financí a fúzí a akvizic a insolvence a restrukturalizace.PLC Which Lawyer řadí PRK Partners na přední příčky v oblastech bankovnictví, kapitálové trhy, soutěžní právo, korporační právo, řešení sporů, právo životního prostředí, duševního vlastnictví, pracovní právo, outsourcing, právo nemovitostí restrukturaliza

Rozsáhlé zkušenosti


  • Vyjednávání dočasné dohody o klidu (stand-still agreement) s bankami a dalšími věřiteli jménem obchodníka s elektrickou energií za účelem restrukturalizace a zajištění dluhu po té, co došlo k narušení trhu organizovaného energetickou burzou.
  • Právní poradenství společnosti Kommunalkredit Austria AG v rámci konkurzního řízení na jejího dlužníka, kde celková výše plnění činila cca 90 mil. Kč.
  • Zastupování významného mezinárodního provozovatele multikina a zábavného centra při vymáhání jeho pohledávek v řízení o výkonu rozhodnutí.

Členství v mezinárodní alianci