Smlouvy v energetice

Správné porozumění smluvní dokumentaci používané provozovateli distribuční a přenosové elektrizační soustavy patří k základním předpokladům úspěchu projektu elektrárny. Odborníci PRK Partners disponují v této oblasti potřebnými znalostmi a rozsáhlými zkušenostmi, díky nimž mohou naši klienti strukturovat své projekty tak, že vyhovují jak příslušným právním předpisům, tak i zvyklostem na trhu obvyklým. Pro klienty z řad obchodníků s elektřinou jsme připravili též kompletní smluvní dokumentaci pro Českou republiku na bázi mezinárodní modelové smluvní dokumentace EFET.

Členství v mezinárodní alianci