Alternativní zdroje energie

PRK Partners poskytuje prvotřídní právní poradenství rovněž v oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, ať již jde o větrné parky, solární elektrárny nebo elektrárny vyrábějící energii z biomasy. Naši specializovaní experti jsou svými klientům nápomocni při všech stadiích přípravy projektu elektrárny, od počátečního strukturování projektu až po jeho realizaci. Naše služby zahrnují přípravu a vyjednání smluv o dodávkách biomasy (za použití různých instrumentů zajišťujících stabilní a dlouhodobý právní vztah, tolik potřebný pro úspěch projektu), poradenství při veškeré komunikaci s příslušným stavebním úřadem a regulatorní institucí, asistenci při získání dotací, ať již v rámci programů příslušných ministerstev, státních fondů nebo Evropské unie, jakož i smlouvy s provozovateli distribuční soustavy.

Členství v mezinárodní alianci