Patenty, ochranné známky a práva průmyslových vzorů

V oblasti průmyslových práv poskytujeme našim klientům komplexní podporu. Dbáme obchodních a strategických zájmů klienta a přizpůsobujeme jim modely ochrany průmyslového vlastnictví. Pochopitelně poskytujeme kompletní právní servis také v případě porušení práva průmyslového vlastnictví, a to jak v oblasti civilní, tak v oblasti trestní a správní. S ohledem na technickou a vědeckou povahu vynálezů spolupracujeme s renomovanými patentovými zástupci a odborníky v příslušné oblasti.

Členství v mezinárodní alianci