Autorská práva

Oblast autorského práva dopadá především na právní vztahy týkající se počítačových programů, uměleckých děl či reklamy. Našim klientům poskytujeme kompletní právní servis v případě porušení autorských práv, a to jak v oblasti civilní, tak v oblasti trestní a správní. V případě uměleckých děl spolupracujeme s renomovanými odborníky na danou problematiku, s nimiž jsme v úzkém kontaktu nejen při samotném výkonu advokacie, ale také díky našim aktivitám v oblasti podpory současného výtvarného umění.

Členství v mezinárodní alianci