Duševní vlastnictví

PRK Partners je přesvědčena o tom, že inovace a originalita si zasluhují patřičnou ochranu. Ve světě neustálého vývoje nových technologií je ochrana práv duševního vlastnictví stále důležitější otázkou. Naše firma se snaží držet krok s nepřetržitým vývojem v oblasti práva duševního vlastnictví, jakož i v oblasti rozvoje nových technologií, a to včetně znalostí softwarového práva a e-commerce.

Poskytujeme právní poradenství v oblasti ochranných známek, autorských práv a práv průmyslových vzorů, jakož i v oblasti licencí, franchisingu a sponzorství. Rovněž můžeme klientům poskytnout pomoc ohledně správy osobních údajů pro účely personální i obchodní politiky.

Náš specializovaný tým vydal knihu Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice. Tato publikace poskytuje čtenáři, anglicky i česky hovořícímu, základní přehled právního rámce pro jednotlivá odvětví médií v České republice.

PLC Which Lawyer řadí PRK Partners na přední příčky v oblastech bankovnictví, kapitálové trhy, soutěžní právo, korporační právo, řešení sporů, právo životního prostředí, duševního vlastnictví, pracovní právo, outsourcing, právo nemovitostí restrukturaliza

Rozsáhlé zkušenosti


  • Zastupování výrobce luxusních hodinek světoznámé švýcarské firmy v oblasti známkového práva, nekalé soutěže a práva doménových jmen.
  • Právní poradenství společnosti Morrison & Foerster LLP a jejímu klientovi – americké společnosti podnikající v oblasti technologií – v souvislosti s nákupem softwaru na zakázku, včetně souvisejících technologií a práv duševního vlastnictví od české softwarové společnosti.
  • Zajištění ochrany duševního vlastnictví pro společnost Siemens při prodeji jejího podniku Product Related Services společnosti Fujitsu Siemens Computers.

Členství v mezinárodní alianci