Daňové poradenství

Disponujeme interním daňovým týmem, který je schopný na vysoké odborné úrovni poskytnout širokou škálu služeb daňového poradenství v oblasti přímých i nepřímých daní – a to z pohledu jak lokální tak mezinárodní legislativy. Velká část naší práce má mezinárodní rozměr, proto jsme se stali členem Lex Mundi, která mimo jiné spojuje daňové poradce z celého světa.

Domácím i zahraničním klientům poskytujeme komplexní poradenství, které využívá synergické efekty daňového práva a ostatních právních oblastí (strukturování, financování, oceňování služeb, korporátních záležitostí, akvizic, společných podniků, cenných papírů, řešení sporů, nemovitostí a podobně). Náš tým, který je tvořen specializovanými daňovými poradci s právním i ekonomickým vzděláním, úzce spolupracuje s ostatními odborníky při realizaci všech typů obchodních i finančních transakcí.

Daňové služby zahrnují zejména tyto oblasti:


  • Daňové strukturování transakcí - analýza daňových důsledků, které sebou přináší transakce včetně identifikace nejvhodnější struktury právní formy pro danou transakci/obchodní činnost a volba optimální holdingové struktury.
  • Daňové plánování a daňové poradenství - tým PRK nabízí komplexní služby daňového poradenství zaměřené na optimalizaci daňového zatížení či zlepšování celkové efektivnosti podnikání a rovněž asistenci při řešení každodenních daňových problémů a otázek.
  • Daňové prověrky (due diligence) - jsme připraveni poskytovat služby právní, stejně tak daňové due diligence.
  • Soudní spory - komplexní zastupování klientů před daňovými orgány a též zastupování před soudem v daňových otázkách.
  • Zamezení dvojitého zdanění - poradenské služby zaměřené na předcházení dvojitého zdanění příjmů.
  • Nemovitosti (majetkové daně a daně z nemovitostí) - daňové poradenství při převodu a přechodu nemovitostí. Podpora při realizaci developerských projektů.
  • Insolvence a restrukturalizace - ve spolupráci s advokáty poskytujeme aktivní daňové poradenství při realizaci daňové struktury pro reorganizaci či restrukturalizaci.
  • Investiční stimuly a státní pomoc.

Členství v mezinárodní alianci