Compliance program

V důsledku zrychlení technologického vývoje vznikají stále nové příležitosti, ale i nová rizika. S tím souvisí i nárůst množství legislativy, se kterou nové společnosti i zaběhnuté organizace musejí držet krok. Compliance program má napomoci ke vzniku a posílení systematizované ochrany proti právním a regulatorním rizikům souvisejícím s Vaší podnikatelskou činností, avšak mimo rámec Vaší primární specializace. V neposlední řadě se pak Compliance program pozvolna stává posledním obranným mechanismem v případech, kdy je presumována odpovědnost právnické osoby, a jediným způsobem, jak se vyhnout sankcím, ohrožení reputace a dalším negativním dopadům, je dokázat, že společnost přijala všechna předvídatelná preventivní opatření.

Cílem Compliance programu je tedy vytvořit zesílený štít v oblastech, kde hrozí největší rizika:

 • civilní odpovědnosti za neefektivní hospodaření a nesprávné řízení různých zájmů všech zainteresovaných;
 • pokut regulátorů a reputační riziko za pochybení nebo porušení platné regulace; a případně
 • trestněprávní odpovědnosti právnické osoby nebo jejích jednotlivých zaměstnanců či orgánů.

V PRK klademe velký důraz na přidanou hodnotu pro Vás jakožto našeho klienta a na přizpůsobení našich služeb Vašim specifickým potřebám i zavedeným procesům. Nedodáváme krabicové řešení, kterému musíme přizpůsobit vše ostatní; naopak, na základě poznání Vašeho prostředí navrhneme řešení tak, aby Vás co nejméně omezilo ve Vašich hlavních činnostech. PRK proto pod označením Compliance program nabízí na míru navržený systém modulů pro identifikaci a řízení hlavních právních a regulatorních rizik spojených s činností podnikatele nebo jeho podniku. Cílem implementace Compliance programu je poskytnout jednoduchý a přehledný nástroj pro nákladově a časově efektivní, bezpečné a systematické řešení situací právních a dalších rizik souvisejících s provozem podniku. Unikátnost řešení PRK spočívá v tom, že kromě právních znalostí využíváme i věcné know-how z řady oblastí průmyslu, a dokážeme jednoduše začít dodávat řešení v kterékoli fázi implementace nové legislativy.

Díky důkladné znalosti právního systému může PRK kromě Compliance programu nabídnout také okamžitou právní pomoc nebo zastupování ve správních řízeních zejména v následujících oblastech:

 • Bankovnictví a finanční sektor (včetně CRD, MiFID / MiFIR, AML, PSD2, MAD/MAR,UCITS, AIFMD)
 • Pojišťovnictví (Solvency, IDD)
 • Farmaceutický sektor
 • Ochrana dat (GDPR, NIS)
 • Automobilová doprava, logistika, letecká přeprava (včetně vznikajících nových trendů v automatizaci a robotizaci dopravy osob i zboží)
 • Právo hospodářské soutěže
 • Corporate governance – firemní řízení (včetně identifikace a řízení střetů zájmů)
 • Etické a antikorupční standardy
 • Trestní odpovědnost právnických osob (ve spolupráci s AK Gřivna & Šmerda)
 • Daňové předpisy.

PRK nabízí plně přizpůsobitelný Compliance program v následujících modulech:

 • Monitoring klíčové nové legislativy v rozsahu domluvy včetně hrubého nastínění potenciálních hrozeb a příležitostí, které s sebou hlavní změny přinášejí, a vytipování útvarů, u kterých je nezbytné zapojení do projektu implementace
 • Gap analýza účinného zákona nebo chystané legislativní změny ve Vašem podniku (včetně identifikace procesů a produktů, jichž se změna dotkne)
 • Právní a výkladová podpora projektu implementace, případně řízení implementačního projektu souvisejícího s Compliance programem
 • Nezávislé pravidelné nebo nahodilé testování implementace přijatých opatření včetně vydání doporučení v závěrečné zprávě
 • Vytyčení a nastavení kontrolních mechanismů pro časné varování při selhání procesu
 • Zastupování při licenčním řízení, jakož i v dalších správních a soudních řízeních souvisejících s Compliance programem.