Pojišťovnictví

Poradenství PRK Partners v oblasti pojišťovnictví zahrnuje škálu rozličných témat zaměřených jak na problematiku českého pojišťovacího trhu, tak na mezinárodní aspekty pojišťovnictví, zpracovávaných dle požadavků klientů a přísně jim na míru na základě letitých, širokých zkušeností předními odborníky na tuto problematiku v úzké spolupráci s příslušnými regulátory.

Řešení pojistných událostí s pojištěnými i se zajistiteli

Součástí naší praxe je poradenství s řešením pojistných událostí s pojištěnými a případných přesahů do oblasti jiných právních oborů, včetně práva konkurzního. Zabýváme se dále poradenstvím pojišťovnám v jejich vztahu se zajistiteli a řešení zajistných událostí, včetně přeshraničního poradenství. Nabízíme také služby v oblasti jednání a řešení případných problémů s pojišťovacími zprostředkovateli. Naše asistence klientům se neomezuje jen na zpracovávání podrobných analýz týkajících se problematických otázek, ale jsme schopni nabídnout i pomoc a všestrannou podporu při vyjednávání a zastupování v soudních a jiných řízeních anebo při narovnání sporů.

Akvizice pojistných kmenů a pojišťoven

Poskytujeme dále poradenství významným hráčům na českém i mezinárodním trhu v souvislosti s převody pojistného kmene nebo demutualizacemi zahraničních pojišťoven či převody (i přeshraničními) vybraných pojišťovacích produktů v rámci jedné skupiny, a v případě mezinárodních transakcí, jejich dopady v českém právním prostředí a souvisejícími otázkami.

Strukturování pojistných produktů, příprava smluv s distribuční sítí i zajistiteli a další otázky smluvního práva

Kromě výše uvedeného jsme schopni nabídnout naše znalosti a zkušenosti klientům, kteří si přejí uvést na český anebo slovenský trh nové pojišťovací produkty. V této souvislosti provádíme klienta celým procesem od poradenství při strukturování produktu, zpracování posudku týkajícího se teoretického posouzení nového produktu, přes, mimo jiné, posuzování problematiky ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů, opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti, zastupování klienta v procesu souvisejících registrací až po nastavení vztahů s vybranými pojišťovacími zprostředkovateli, včetně přípravy smluv s distribuční sítí a dalších otázek smluvního práva.

Členství v mezinárodní alianci