Bankovní a finanční právo, kapitálové trhy

PRK Partners je známa svou bohatou praxí v oblasti financí. V renomované publikaci Chambers Europe 2014 je PRK Partners popsána jako firma „s regionální působností, vysoce ceněná za svou práci v oblasti financování a regulatoriky“. V předchozích ročnících získala opětovné ratingové ocenění jako např.: „tuzemská firma, která je mnohými vnímána jako jedna z nejlepších českých právních firem poskytující služby v oblasti financí či „[PRK Partners] disponuje nejbohatší praxí v oblasti financí z řad českých firem.“ Již pětkrát během historie soutěže „Právnická firma roku“ se naše firma stala vítězem v oblasti Bankovnictví a finance v České republice. Soutěž pořádá společnost Epravo.cz. PRK Partners dále získala doporučení podle prestižní mezinárodní publikace Financial Law Review 1000, která je průvodcem předními světovými právními kancelářemi v oblasti financí. Touto odbornou kvalifikací disponují všechny týmy našich kanceláří.

Naši právní experti kontinuálně pracují na realizaci největších finančních transakcí v tomto regionu. Poskytovali jsme poradenství ohledně realizace vůbec největší transakce primární emise akcií (IPO) v České republice. Pravidelně pomáháme našim klientům se strukturováním a zajišťováním významných úvěrů v našem regionu. Poskytujeme právní asistenci v souvislosti s jakoukoli již stávající či vznikající obchodní činností v oblasti kapitálových trhů, bankovnictví, úvěrů i bankovní regulace. Naše služby poskytujeme klientům s přidanou hodnotou a nabízíme jim řešení, která odstraní překážky bránící jejich úspěchu a prosperitě. Naši právní odborníci s klienty úzce spolupracují, aby dobře porozuměli jejich potřebám při realizaci obchodních dohod a transakcí.

International Financial Law Review doporučuje PRK Partners v oblasti kapitálových trhů, bankovnictví a financí a fúzí a akvizic a insolvence a restrukturalizace.Chambers Global hodnotí PRK Partners jako jednu z předních firem v oblasti bankovnictví a financí a korporačního práva včetně fúzí a akvizicChambers Europe zařazuje PRK Partners mezi přední advokátní kanceláře v oblasti bankovnictví a financí, korporačního práva včetně fúzí a akvizic, řešení sporů, pracovního práva, práva nemovitostí, TMT a soutěžního právaLegal 500 doporučuje PRK Partners napříč všemi jurisdikcemi v oblasti bankovnictví a financí, fúzí a akvizic, řešení sporů, pracovního práva, energetického práva a soutěžního právaVe výčtu Best Lawyers naleznete 7 odborníků PRK Partners a to v oblasti bankovnictví a finance, kapitálové trhy, korporačníí právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí a pracovní právoExpert Guides doporučuje specialisty PRK Partners v oblasti kapitálových trhů, strukturovaného financování a zajištění, bankovnictví a financí, soutěžního práva, corporate governance a práva nemovitostíPLC Which Lawyer řadí PRK Partners na přední příčky v oblastech bankovnictví, kapitálové trhy, soutěžní právo, korporační právo, řešení sporů, právo životního prostředí, duševního vlastnictví, pracovní právo, outsourcing, právo nemovitostí restrukturaliza

Rozsáhlé zkušenosti


 • Právní poradenství z pohledu českého práva společnosti GE v souvislosti s poskytnutím úvěru ve výši 88,5 mil. EUR na financování akvizice Aerocan France společností Barclays Private Equity France.
 • Právní poradenství Komerční bance a ABN AMRO (nyní The Royal Bank of Scotland) jako aranžérům multiměnového víceúčelového syndikovaného úvěru poskytnutého mezinárodní průmyslové holdingové společnosti v celkové výši 2,4 mld. Kč.
 • Zastupování českých dceřiných společností významné rakouské banky v souvislosti s provozním leasingovým a syndikovaným úvěrovým financováním zahraničního hotelového operátora provozujícího české (čtyř- a pětihvězdičkové) hotely, celková výše transakce dosáhla 75 mil. EUR.
 • Zastupování (z pohledu českého práva) společnosti AE&E, která podniká v oblasti návrhu, konstrukce a výstavby jaderných elektráren, a Linklaters v souvislosti s přípravou smlouvy o poskytnutí záruky.
 • Právní poradenství konsorciu mezinárodních bank při zajišťování financování obchodních transakcí společnosti Transgas na evropském trhu.
 • Právní poradenství společnosti NWR, která je přední černouhelnou těžební společností ve střední Evropě, v souvislosti s její úspěšnou primární emisí akcií v UK, České republice a Polsku – celková hodnota emise (vyjma akcií podléhajících nadalokační opci) vycházející z nabídkové ceny činila cca 1,4 mld. EUR. Tato transakce představuje dosud největší IPO transakci realizovanou v Evropě v roce 2008 a vůbec největší IPO v historii České republiky a druhou největší IPO transakci v oblasti báňského průmyslu uskutečněnou v Londýně. Jednalo se rovněž o první transakci, v rámci které došlo k první trojité kotaci cenných papírů na burzách v Londýně, Praze a Varšavě.
 • Zastupování Komerční banky a.s. v souvislosti s přípravou jejího dluhopisového programu v celkovém objemu 150 mld. Kč.
 • Právní poradenství společnosti NWR, která je přední černouhelnou těžební společností ve střední Evropě, v souvislosti s její úspěšnou primární emisí akcií v UK, České republice a Polsku – celková hodnota emise (vyjma akcií podléhajících nadalokační opci) vycházející z nabídkové ceny činila cca 1,4 mld. EUR. Tato transakce představuje dosud největší IPO transakci realizovanou v Evropě v roce 2008 a vůbec největší IPO v historii České republiky a druhou největší IPO transakci v oblasti báňského průmyslu uskutečněnou v Londýně. Jednalo se rovněž o první transakci, v rámci které došlo k první trojité kotaci cenných papírů na burzách v Londýně, Praze a Varšavě.
 • Zastupování společnosti Crédit Agricole (dříve CALYON) jako aranžéra a vedoucího manažera dluhopisového programu České pojišťovny a.s. v celkovém objemu 10 mld. Kč.
 • Právní poradenství společnosti Sullivan & Cromwell a významné francouzské finanční instituci ohledně českých právních aspektů akvizice společného investičního fondu.
 • Právní poradenství AXA PPP v souvislosti s uvedením vybraných produktů na trhy ve střední Evropě, včetně zajištění souvisejících registrací a nastavení vztahů s vybranými zprostředkovateli.
 • Právní poradenství České pojišťovně, a.s. ohledně požadavků na umisťování technických rezerv a strukturování vybraných investic.
 • Komplexní regulatorní poradenství pro Chartis (dříve AIG) týkající se požadavků na možný prodej široké škály pojišťovacích produktů na území České republiky a Slovenska, včetně problematiky ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů, opatření proti praní špinavých peněz a podobně.
 • Komplexní právní poradenství skupině Wüstenrot ve věci převodu vybraných pojišťovacích produktů ze slovenského na českého člena skupiny.

Členství v mezinárodní alianci