Ruská sekce

PRK Partners má dynamicky se rozvíjející ruskou sekci. Jejími členy jsou právníci s dlouhodobou praxí, z nichž mnozí mají ruštinu jako svůj mateřský jazyk. Ruská sekce advokátní kanceláře PRK Partners reflektuje vývoj vzájemných obchodních vztahů mezi Českou republikou, Ruskem, Kazachstánem,Běloruskem, Ukrajinou, Moldavskem, Arménií i dalšími státy této části Evropy a střední Asie.

Právníci ruské sekce PRK Partners mají dlouholetou zkušenost s poskytováním právních služeb v ruském jazyce. Tato naše sekce uskutečnila řadu úspěšných projektů se zahraničním prvkem, které zahrnovaly mimo jiné aspekty ruského, ukrajinského a kazašského práva. Asistovali jsme mnoha domácím, ruským, ukrajinským a kazašským společnostem v rámci jejich komplexních investičních projektů a inovativních transakcí. Ruská sekce PRK Partners poskytuje právní služby rusky mluvící klientele v České republice a také zajišťuje právní služby české a mezinárodní klientele v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu, na Ukrajině a v dalších státech v rámci SNS.

V případě potřeby úzce spolupracujeme se specialisty z předních právních firem působících zejména v rámci ruské, ukrajinské, běloruské a kazašské jurisdikce. Naší výhodou je hluboká znalost specifik předmětných mezinárodních transakcí včetně možných rozdílností právních konceptů příslušných jurisdikcí. Tato znalost nám umožňuje pohotově identifikovat a vysvětlit rozdíly a podobnosti mezi jednotlivými právními úpravami.

Našim klientům nabízíme komplexní právní řešení jejich mezinárodních transakcí v českém, ruském a anglickém jazyce, běžně zpracováváme kompletní právní dokumentaci v ruském a několika dalších jazycích. Vzhledem k tomu, že běžně pracujeme v ruském jazyce, překlady korespondence, smluv ani jiných dokumentů nejsou nutné, což umožňuje rychlejší komunikaci, eliminuje riziko jazykové bariéry a možných souvisejících nedorozumění. Jako součást našich služeb nabízíme překlady z ruštiny do češtiny a naopak, prováděné překladateli se znalostí české i ruské právní terminologie.

Naše ruská sekce se neustále rozšiřuje a rozvíjí. Ruskou sekci vede a její činnost koordinuje JUDr. Jan Kohout, advokát a společník advokátní kanceláře PRK Partners. Mezi stálé členy ruské sekce patří 5 právníků PRK Partners. Dle požadavků a potřeb našich klientů jsme v rámci členů dalších sekcí kanceláře PRK Partners schopni vytvořit tým až 12 odborníků z různých právních odvětví se znalostí ruského jazyka. Všichni advokáti, koncipienti a právní asistenti, kteří pracují v ruské sekci, hovoří a píší česky, rusky i anglicky.

Kromě úplného, efektivního a cílově orientovaného poradenství zajišťuje ruská sekce advokátní kanceláře PRK Partners pro své klienty i aktuální informace z oblasti práva jednotlivých zemí v rámci SNS včetně seminářů na téma podnikání v Bělorusku, Rusku a v dalších státech SNS.

Naši publikaci Doing business in the Czech Republic využívá i ambasáda v Rusku.