Německá sekce

V PRK Partners poskytujeme kompletní právní a daňové poradenství v německém jazyce našim klientům z Německa, Rakouska i Švýcarska. Jedná se zejména o oblasti fúzí a akvizic, korporačního práva, práva nemovitostí a bankovnictví a finančního práva, nicméně naše kompetence zahrnují řadu dalších obchodně právních oblastí.

Naše advokátní kancelář disponuje týmem patnácti advokátů, kteří jsou buď německými rodilými mluvčími, nebo ovládají německý jazyk na vynikající úrovni. Patří mezi ně také tři z partnerů PRK Partners – Marek Procházka, Václav Bílý a Monika Mašková. Díky tomu, že řada našich právníků absolvovala studium v německy mluvících zemích, či zde dokonce vykonávala právní praxi, jsme velmi blízce obeznámeni s právním prostředím těchto zemí a jeho odlišnostmi. Naše advokátní kancelář je členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory a HST Obchodní komory Švýcarsko-Česká republika, kde Marek Procházka, jeden z našich zakládajících členů, vykonává funkci prezidenta.

V německém jazyce poskytujeme primárně právní a daňové poradenství podle českého práva (případně také podle slovenského práva). Zároveň spolupracujeme s předními advokátními kancelářemi v Německu, Rakousku i Švýcarsku, které se na nás obracejí v případě potřeby zahraničního právního poradenství pro klienta.