PRACOVNĚPRÁVNÍ  ON-LINE SNÍDANĚ


V rámci naší další snídaně se zaměříme na právní okruhy týkající se zaměstnávání zaměstnanců pečujících o malé děti.


Webinář proběhne
ve čtvrtek 2. prosince 2021 od 9.00 hodin.


Probereme nejen typické otázky týkající se zvláštní ochrany těchto zaměstnanců dle zákoníku práce a úskalí návratů z mateřských
a rodičovských dovolených, ale budeme se věnovat i právním otázkám souvisejícím s vysíláním na pracovní cesty nebo nastavením kratší pracovní doby nebo jiných forem flexibilních úvazků.

Seznámíme Vás dále s pracovněprávními aspekty novely zákona o nemocenském pojištění účinné od 1.1.2022 v oblasti péče o děti
a s předpokládanými dopady směrnice Work Life Balance, jejíž transpozice do českého právního řádu je očekávána v první polovině příštího roku.

V rámci snídaně Vás také čeká přehled dalších pracovněprávních novinek, včetně aktuálních otázek souvisejících s nemocí COVID-19.

Pokud Vás téma zaujalo, přihlaste se pomocí registračního formuláře.