Naše třetí letošní snídaně se zaměří na proces kolektivního vyjednávání a na vybrané otázky kolektivních smluv.Pracovněprávní on-line snídaně proběhne
ve čtvrtek 9. října 2022 
od 9.00 do 11.00 hodin.


S ohledem na blížící se konec kalendářního roku přichází období, kdy se nejčastěji otevírají vyjednávání nových kolektivních smluv na další období. Lze očekávat, že díky všeobecné “drahotě“ budou letošní vyjednávání obzvláště náročná. Než se zaměstnavatelé vrhnou do víru diskusí o výši mezd či o benefitech bychom proto rádi připomněli právní úpravu kolektivního vyjednávání a podělili se s Vámi o naše praktické postřehy a poznatky ke kolektivním smlouvám.

Nejprve si tak v rámci snídaně projdeme celý proces kolektivního vyjednávání od jeho zahájení až po případné řešení kolektivních sporů při jednání o uzavření kolektivní smlouvy a podmínek, za kterých mohou odborové organizace přistoupit ke stávce. Dále se podíváme na obvyklé nešvary v obsahu kolektivních smluv, na právní požadavky na jejich formu a také na to, co by ve Vaší kolektivní smlouvě nemělo chybět. Připomene si také, že i na ustanovení kolektivních smluv platí povinnost rovného zacházení a zákaz diskriminace.

Součástí snídaně pochopitelně bude i představení novinek v právních předpisech a soudních rozhodnutích.


Pokud Vás téma zaujalo, přihlaste se pomocí registračního formuláře:


S přihlášením doporučujeme neváhat, počet míst je omezen! Po zapsání Vám přijde link (určený pouze pro Vás), kterým se připojíte.

Pokud se nemůžete přímého přenosu snídaně zúčastnit, je možné si záznam pustit v kterýkoli pozdější čas aniž byste přišli o materiály a další informace, které s Vámi budeme v průběhu snídaně sdílet. Bližší instrukce
k tomu, jak shlédnout záznam snídaně, zašleme po skončení přímého přenosu.

Budeme se těšit na setkání s Vámi.

S přátelským pozdravem

PRK Partners