Partnerství

Díky úzké spolupráci s řadou špičkových zahraničních/mezinárodních právních firem doprovází PRK Partners své klienty na jejich cestě za obchodem po celém světě. Jako uznávaná vedoucí regionální firma se těšíme důvěře mezinárodních i lokálních právních firem, které si obdobné renomé vysloužily v jiných zemích světa. Dle typu Vašeho záměru či problému pro Vás vybereme vždy tu nejvhodnější a ve vzájemné spolupráci plně zajistíme Váš pohodlný a úspěšný obchod.

PRK Partners je od roku 2001 výhradním členem Lex Mundi za Českou republiku. Lex Mundi je přední celosvětové  sdružení významných nezávislých advokátních kanceláří z více než 100 zemí světa, které disponují rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi v oboru. V rámci celosvětové sítě Lex Mundi poskytujeme našim klientům přednostní přístup ke službám více než 21 000 právních expertů z celého světa – a to vše z jediného kontaktního místa. Individuálně je každá firma z řad členů Lex Mundi lídrem na místním trhu. Společně pak členové Lex Mundi disponují celosvětovou databází právních zdrojů, která je jedinečná svojí hloubkou i rozsahem. Díky spolupráci s ostatními členy Lex Mundi jsme schopni našim klientům poskytnout profesionální právní servis při realizaci těch nejnáročnějších a nejkomplexnějších mezinárodních transakcí a z nich vyplývajících soudních sporů.

Oblasti praxe:

Bankovnictví a finance Daňové poradenství Duševní vlastnictví Energetické právo Evropské právo Insolvence a restrukturalizace Investiční pobídky Korporační právo Pracovní právo a zaměstnanost Řešení sporů Restituční právo Soutěžní právo, veřejná podpora 

Další členství»

AFI (Sdružení pro zahraniční investice)
V roce 2012 byla advokátní kancelář PRK Partners přijata do Sdružení pro zahraniční investice (AFI). To reprezentuje skupinu renomovaných českých společností, které podporují vstup zahraničních investorů do České republiky a poskytují širokou škálu profesionálních služeb zahraničním investorům přicházejícím na český trh. PRK Partners se dlouhodobě přičiňuje o hladký průběh vstupu zahraničních investorů na český trh, usnadňuje jim orientaci v českém právním systému a spolupracuje na největších mezinárodních transakcích na českém trhu.

Oblasti praxe:

Bankovnictví a finance Nemovitosti 

V roce 2012 se PRK Partners stala členem Celia Alliance, která sdružuje nezávislé právní kanceláře a poskytovatele profesionálních služeb s cílem pomoci jejich mezinárodním obchodním aktivitám. Jedinečnost aliance Celia je v propojení předních expertů na právní a daňové služby.

Oblasti praxe:

Daňové poradenství Pracovní právo a zaměstnanost 

V roce 2015 se PRK Partners stala přidruženými členy CVCA, The Czech Private Equity and Venture Capital Association, asociace sdružující private equity/venture capital investory a významné poradenské společnosti a advokátní kanceláře z České republiky poskytující poradenství v oblasti private equity a venture capital na vysoké úrovni a disponující experty z různých oblastí. CVCA je členem EVCA, The European Private Equity and Venture Capital Association.

Oblasti praxe:

Investiční pobídky Kapitálové trhy 

PRK Partners byla přijata jako první zástupce České republiky za člena Loan Market Association (LMA). LMA byla založena v prosinci roku 1996 s cílem podpořit vývoj na sekundárním úvěrovém trhuv Evropě. Hlavním cílem bylo přinést větší transparentnost, efektivitu a likviditu na v té době rozvíjející se sekundární trh, a to zavedením doporučených forem dokumentace a ustavením řádných,obecně uznávaných tržních postupů.

Oblasti praxe:

Bankovnictví a finance