Společnosti METRO PROPERTIES, realitní společnosti ze skupiny METRO AG, jsme radili při prodeji a následném zpětném pronájmu tří prodejen MAKRO Cash & Carry v Praze.

Tato transakce byla součástí mezinárodního obchodu zahrnujícího celkem 11 MAKRO Cash & Carry prodejen v Polsku, Maďarsku a České republice. Celé portfolio nemovitostí získala společnost FLE GmbH Vídeň, dceřiná společnost francouzské skupiny LFPI, která investovala jménem regulovaného fondu AIF.

MAKRO Cash & Carry bude i nadále provozovat všechny transakcí dotčené prodejny na základě dlouhodobých nájemních smluv.

Transakce byla dokončena v srpnu 2019 a její celková hodnota převýšila 250 miliónů eur.

PRK Partners radila klientovi ve všech právních a transakčních aspektech transakce v České republice. Náš mandát zahrnoval mimo jiné právní prověrku a následnou přípravu českých aktiv k prodeji formou přeměny vlastnické společnosti (rozdělení odštěpením sloučením), přípravu kompletní transakční dokumentace a poradenství při přípravě všech tří tzv. "triple-net" nájemních smluv.