Poskytovali jsme právní poradenství CET 21 spol. s r.o.

Poskytovali jsme právní poradenství CET 21 spol. s r.o. při úspěšné obraně proti neoprávněnému užívání televizních programů ze strany spolku in4you, z.s.

Tato kauza je v českém mediálním průmyslu všeobecně známá jako úspěšný právní postup provozovatele televizní stanice proti neoprávněnému užívání jeho programů.