PRK Partners zastupovali přední mezinárodní finanční instituce Goldman Sachs and Deutsche Bank

PRK Partners zastupovali přední mezinárodní finanční instituce - Goldman Sachs and Deutsche Bank - při globálním financování skupiny Monier ve výši 665 mil. EUR, včetně emise seniorních zajištěných dluhopisů v objemu 315 mil. EUR a při poskytnutí seniorních zajištěných úvěrů v celkové výši 350 mil. EUR; role PRK spočívala v zastupování věřitelů a aranžérů financování v otázkách českého práva.