PRK zastupovala společnost KOFOLA S.A.

PRK zastupovala společnost KOFOLA S.A., polskou holdingovou společnost předního mezinárodního výrobce nealkoholických nápojů, emitenta dluhopisů v celkové hodnotě 450.000.000 Kč a splatné v roce 2018. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Pražské burze cenných papírů. Tato transakce představuje první emisi dluhopisů polského emitenta na Českém trhu přijatou k obchodování na Pražkou burzu cenných papírů (uskutečněno v září 2013).