Naše zkušenosti a praxe

PRK Partners získala skvělou pověst díky své účasti na řadě významných mezinárodních i domácích obchodních transakcí v širokém spektru oblastí. Dosáhli jsme vynikajících výsledků zejména v  oblasti bankovnictví a financí, korporačního práva, práva nemovitostí, pracovního práva i v oblasti řešení sporů. Naši právníci byli pověřeni nejrůznějšími prestižními mandáty, včetně poskytování právní pomoci v rámci procesu privatizace bank a telekomunikačních společností. Dalším významným mandátem byla realizace primární emise akcií (IPO), která nebyla co do objemu a složitosti v našem regionu dosud překonána. Již déle než 20 let stojí naši odborníci v čele právní transformace regionu střední a východní Evropy.

Více informací o PRK Partners

  • naši partneři získali zkušenosti v předních mezinárodních advokátních kancelářích
  • většina našich partnerů a spolupracujících advokátů získala diplom nebo postgraduální titul na renomovaných právnických fakultách v USA, Británii, Švýcarsku a dalších zemích
  • před nástupem do naší kanceláře mnozí z našich právních expertů vykonávali právní praxi v USA, Kanadě nebo západní Evropě
  • někteří z našich právních expertů se v rámci výkonu vedoucích legislativních, justičních nebo regulatorních funkcí aktivně podíleli na utváření právního systému svých jurisdikcí
  • naši partneři jsou rodilými mluvčími všech v našem regionu důležitých jazyků