Firemní odpovědnost

Závazky vůči společnosti

V PRK Partners jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči společnosti, ve které žijeme a podnikáme. Naše firma je zaměřena na dosahování skutečných výsledků prostřednictvím všech našich pro bono projektů. V rámci naší firemní strategie uplatňujeme trojrozměrný přístup se zaměřením na obecně prospěšnou činnost, charitativní dary a sponzorství.

Obecně prospěšná činnost (Pro Bono)

Poskytnutí odborných znalostí kauzám, které si zaslouží naši podporu.

PRK Partners i nadále pokračuje v tradici poskytování prvotřídních právních služeb subjektům i projektům, které přispívají ke zlepšení sociální, vzdělávací, kulturní a obecně nekomerčních sfér života naší společnosti. Vždy se snažíme o dlouhodobější a efektivní podporu projektů a těch, kteří nás skutečně potřebují.

Jedním z obecně prospěšných projektů PRK Partners byla realizace „veřejné sbírky pro Phi Phi“. Podařilo se nám shromáždit finanční prostředky na pomoc při obnově normálního života na těchto thajských ostrovech a v jejich okolí, které zasáhl ničivý tajfun a vlna tsunami.

Jsme velmi hrdi na naši dlouhodobou právní podporu Fóra dárců a společnou realizaci několika projektů v oblasti neziskových organizací, stejně jako na skutečnost, že i díky naší pro bono právní pomoci a podpoře ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové je od roku 2013 v účinnosti nový moderní zákon upravující problematiku právní a sociální ochrany dětí v ČR.

Rádi pomáháme bezplatnou právní pomocí i dalším subjektům, například, Nadaci Terezy Maxové dětem, Randově Nadaci, Nadačnímu fondu KAPLICKY CENTRE, Klášteru Nový Dvůr , Trapistickému klášteru Naší Paní nad Vltavou, Pacientskému spolku pro léčbu konopím, a jiným.

Dlouhodobá podpora Nadace Terezy Maxové dětem

Více jak deset let podporujeme Nadaci Terezy Maxové dětem, jejímž cílem je poskytovat konkrétní podporu a pomoc opuštěným a znevýhodněným dětem. Pro více informací o organizaci klikněte zde. Naše pomoc zahrnuje nejen pro bono právní služby a  účast na správě nadace, ale též její materiální podporu.

Podpora umění

PRK Partners nezapomíná, že také kultura a umění si zaslouží podporu. Proto jsme v oblasti subvencí pro mladé a místní umělce velmi aktivní a tuto činnost neustále rozvíjíme. Sponzorujeme četné výstavy a publikace, propagující mladé a lokální umělce, které následně podporujeme i během procesu nákupu jejich děl.

Naše pražská kancelář pravidelně pořádá výstavy současného výtvarného umění. Pokud byste měli zájem vidět některé z vystavovaných uměleckých děl, můžete navštívit naši on-line galerii. Bude nám potěšením předat vaše případné dotazy příslušným umělcům.

Podpora Randovy nadace

PRK Partners je od jejího zřízení hlavním sponzorem Ceny Randovy nadace za vynikající diplomovou práci v oboru práva. Je nám ctí, že můžeme odměnit vynikající studenty práv, podpořit jejich vývoj a tím i celkovou vzdělanost v tomto oboru.

Randova nadace vyhlásila za podpory PRK Partners již 9. ročník ceny Randovy nadace za vynikající diplomovou práci. Bližší informace naleznete, prosím, zde.

Další dobročinné aktivity

Značnou částkou jsme také přispěli na záchranu knihovního fondu Právnické fakulty Univerzity Karlovy po povodních v roce 2002. Poskytli jsme také dar obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc.

PRK Partners pracovištěm budoucnosti

Naší filosofií je také vytvářet příjemné pracovní prostředí, jejíž součástí je dlouhodobý přístup k zaměstnancům, work-life balance a dlouhodobé nadstandardní pracovní podmínky.  V říjnu 2014 získala PRK Partners 3. místo v ČR jako pracoviště budoucnosti.

Od roku 2011 se za své obecně prospěšné aktivity a společensky odpovědné podnikání pravidelně umisťujeme v soutěži TOP odpovědná firma roku.