PARTNER | BRATISLAVA - SLOVENSKO

JUDr. Peter Oravec

E-mail: peter.oravec@prkpartners.com


Peter Oravec je partnerem PRK Partners se specializací na soutěžní právo, regulatoriku, civilní a obchodní právo.

Získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a titul JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Po dobu 10 let působil jako advokátní koncipient v Bratislavské kanceláři přední anglické právní firmy.

Peter podal historicky první žádost o leniency na Slovensku. Zastupoval klienty během místního šetření (dawn raid), prováděného Slovenským antimonopolním úřadem, při vyšetřování kartelových dohod a v následném přezkumném řízení před slovenskými soudy. Peter poskytuje klientům služby spočívající v provádění interního šetření, organizuje pravidelná školení zaměřená na soutěžní právo a modelové vyšetřovací procedury „dawn raid“.

Peter má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti zneužití dominantního postavení a kontroly spojování soutěžitelů, Peter dokončil implementaci podmínky uložené Slovenským antimonopolním úřadem – jako vůbec první podmínka podle EU modelu na Slovensku.

Peter je zmiňován a doporučován jako přední odborník v oblasti práva hospodářské soutěže / kartelového práva, korporátního a obchodního práva řadou prestižních direktorářů a ratingových publikací, včetně Chambers Europe – renomovaného průvodce předními evropskými právními kancelářemi.

Peter hovoří plynně slovensky, anglicky a česky. Je advokátem Slovenské advokátní komory.


Ocenění


Vedoucí oddělení Peter Oravec je zdroji popisován jako "vynikající právník". Poskytuje komplexní právní poradenství, a to včetně oblastí kontroly fúzí, kartelů a compliance.
Chambers Review 2022
"Peter Oravec poskytuje kompletní poradenství, mimo jiné, v oblasti kontroly spojování podniků, kartelových záležitostí a dodržování předpisů (compliance). Jeden dotazovaný uvedl: „Petr Oravec má velmi dobrou pověst průkopníka soutěžního práva a je v tomto smyslu jedinečný“, a dodává: „Má hluboké zkušenosti v této oblasti práva.“
Chambers Review 2021
"Peter Oravec poskytuje poradenství v celé řadě otázek hospodářské soutěže, včetně kartelového práva, souvisejících žalob a podání projektů fúze. Jeden respondent uvedl: 'Je to velmi zkušený právník v oblasti hospodářské soutěže, jsem ohromen vysokou kvalitou jeho práce'.“
Chambers Review 2020
Peter Oravec je obecně považován za předního právního odborníka. Jeden tržní zdroj uvádí: 'Petr Oravec patří mezi nejlepší slovenské experty na soutěžní právo.' Má rozsáhlé zkušenosti s řešením celé řady otázek hospodářské soutěže, včetně kartelového práva, zneužití dominantního postavení a kontroly spojování podniků."
Chambers Review 2019

Sjednejte si schůzku