ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

Doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, Ph.D.

E-mail: matej.kacaljak@prkpartners.com


Matej Kačaljak získal titul JUDr. a Ph.D. na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a titul Ing. na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. V roce 2018 se habilitoval v oboru obchodní a finanční právo.

Než se Matej v roce 2011 připojil k PRK Partners, pracoval ve společnosti Deloitte na vybraných poradenských projektech týkajících se právních a daňových otázek. V PRK Partners se podílel na několika velkých projektech zahrnujících poradenství v oblasti daňového práva, práva obchodních společností, bankovnictví a financí a soudních sporů.

Současně je Matej vedoucím katedry finančního práva Právnické fakulty na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Matej se pravidelně věnuje lektorské a přednáškové činnosti, publikuje odborné články v právnických a vědeckých časopisech u nás i v zahraničí a účastní se řady grantových projektů.

Matej je od roku 2018 zapsaný jako advokát u Slovenské advokátní komory. Hovoří plynně slovensky, česky a anglicky.

Sjednejte si schůzku