JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Zde obhájil disertační práci na téma: „Nová úprava individuálního pracovního práva“ a získal titul Ph.D. (2008).

K PRK Partners se připojil v roce 2011 jako Of Counsel, specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice, náhradu škody, nemovitosti a smluvní závazky (především nájemní a pracovní právo).

Petr má bohaté legislativní zkušenosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR a v letech 2010 až 2013 byl poradcem předsedy vlády ČR v právních a legislativních otázkách.

V rámci různých platforem se od roku 2005 podílel na rekodifikaci soukromého práva, byl např. předsedou minitýmu pro oblast věcných práv při Rekodifikační komisi Ministerstva spravedlnosti ČR. V roce 2008 předsedal komisi pro koncepční novelizaci zákoníku práce při Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Kromě jiného vypracoval též návrh zákona o pracovním poměru v souvislosti s přípravou nového občanského zákoníku.

Petr se aktivně věnuje akademické práci, vyučuje občanské právo. Od roku 2011 působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti vyučoval na Fakultě právnické Západočeské univerzity, kterou však opustil pro nesouhlas s jejím dalším směřováním a zastavením reformního úsilí. Petr je autorem / spoluautorem řady odborných článků, publikací a vysokoškolských učebnic, je rovněž vyhledávaným lektorem pro problematiku občanského práva.

Contact Petr Bezouška

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?