Peter Oravec

JUDr. Peter Oravec

Partner, Bratislava, SlovenskoSpecializace:
Alternativní zdroje energie, Energetické právo, Fúze & akvizice, Kartelové dohody, Korporační právo, Licenční řízení a veřejnoprávní regulace, Nekalá soutěž, Smlouvy v energetice, Soutěžní právo, veřejná podpora, Spojování soutěžitelů

Peter Oravec je partnerem PRK Partners se specializací na korporátní právo, soutěžní právo, fúze a akvizice a energetické právo.

Získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a titul JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Po dobu 10 let působil jako advokátní koncipient v Bratislavské kanceláři přední anglické právní firmy.

Peter podal historicky první žádost o leniency na Slovensku. Zastupoval klienty během místního šetření (dawn raid) prováděného Slovenským antimonopolním úřadem, při vyšetřování kartelových dohod a v následném přezkumném řízení před slovenskými soudy. Peter poskytuje klientům služby spočívající v přezkoumání možnosti narušení hospodářské soutěže / provádění interního šetření, organizuje pravidelná školení zaměřená na soutěžní právo a modelové vyšetřovací procedury typu "dawn raid".

Peter má rozsáhlé zkušenosti v oblasti zneužití dominantního postavení a kontroly spojování soutěžitelů (na konci roku 2011 dokončil Peter implementaci opravného prostředku uvaleného Slovenským antimonopolním úřadem – jako vůbec první model opravných prostředků EU uplatněný na Slovensku).

Peter je zmiňován a doporučován jako přední odborník v oblasti práva hospodářské soutěže / kartelového práva, korporátního a obchodního práva řadou prestižních direktorářů a ratingových publikací, včetně Chambers Europe - renomovaného průvodce předními evropskými právními kancelářemi.

Mezi jeho významné mandáty patří např.:

  • poskytování právního poradenství významné stavební společnosti při vyjednávání se společností Slovenské elektrárne o uzavření hlavní smlouvy o dodávce stavebních prací týkající se dokončení výstavby jaderné elektrárny Mochovce (bloky 3 a 4, dostavba jaderného ostrova) včetně právní podpory klienta při úpravě této smlouvy;
  • provádění právního auditu kupujícím přední slovenské společnosti (VUJE) poskytující vysoce odborné služby v oblasti jaderné energetiky v celém středoevropském regionu;
  • poskytování právního poradenství významné stavební společnosti při vyjednáváních s jejím klientem ohledně záruky a narovnání.

 

Peter hovoří plynně slovensky, anglicky a česky. Je advokátem Slovenské advokátní komory.undefined

Contact Peter Oravec

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?