Jakub Lichnovský

JUDr. Jakub Lichnovský

Partner, Ostrava, Česká republika
Praha, Česká republikaSpecializace:
Nemovitosti, Pracovní právo a zaměstnanost, Energetické právo, Soutěžní právo, veřejná podpora, Korporační právo, Duševní vlastnictví, Veřejné zakázky, Investiční pobídky, Compliance Program

Jakub Lichnovský je uznávaným odborníkem na projekty průmyslové výstavby, development a na investiční projekty obecně. Jeho zkušenosti a znalosti komplexních procesů potřebných k výstavbě výrobních nebo komerčních nemovitostí a umístění investic obecně pomohly provést individuální investory i velké nadnárodní společnosti při jejich investicích ve středoevropském regionu.

Jakub získal vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v PRK Partners pracuje již přes deset let. V roce 2009 se stal partnerem.

Jakub úspěšně dokončil mnoho velkých developerských projektů v České republice, včetně výstavby rozsáhlého průmyslového areálu na "zelené louce" (greenfield) spojené se státní dotací do oblasti inovací, na vytvoření nových pracovních míst a umístění investice. Řešil také výstavbu logistického areálu o několika budovách, zahrnující komplexní otázky týkající se zajištění práv formou břemen, redevelopment areálu (brownfield) pro výrobce integrovaných dílů do automobilů a mnoho dalších projektů nákupních center, residenčních a komerčních projektů, včetně budování strategických průmyslových zón, řešení otázek ochrany životního prostředí a stavebního práva.

Podílel se též na rozsáhlých reorganizačních projektech společností a zaměstnanců, včetně outsourcingu, vztahů managementu, ochrany osobních údajů, investičních pobídek, otázek týkajících se náhrad a benefitů či kolektivního vyjednávání.

Jakub hovoří plynně česky a anglicky.  Je advokátem České advokátní komory a také členem správní rady Randovy nadace. Absolvoval Lex Mundi Foundation Management Program v Kalifornii, USA v roce 2009 a Lex Mundi Business Management Program v Cambridge v roce 2015. Jakub byl dvakrát oceněn Českou advokátní komorou v její publikační soutěži.

Svůj čas tráví mezi Prahou a Ostravou, kde je vedoucím naší moravskoslezské pobočky. Tato pobočka má osmičlenný tým právních odborníků a úzce spolupracuje s naší pražskou kanceláří.

Jakub je uváděn a doporučován v oblastech nemovitostí a životního prostředí v několika direktorářích a publikacích, mimo jiné v Chambers Europe, The European Legal 500 a PLC Which Lawyer?.undefinedPLC_endorsed.gifContact Jakub Lichnovský

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?