Bohumil Havel získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2010 se habilitoval v oboru obchodní právo. Na ZČU působil v letech 1999 - 2001 jako asistent na katedře obchodního práva a v letech 2001 - 2010 jako odborný asistent v oboru soukromé právo se zaměřením na obchodní a úpadkové právo. Na své alma mater získal též titul Ph.D. Od roku 2001 se jako externí spolupracovník Ministerstva spravedlnosti České republiky podílel na tvorbě nového obchodního zákoníku a dalších zákonů. Docent Havel je výzkumným pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR, členem Legislativní rady vlády a v  advokátní kanceláři PRK Partners působí jako Of Counsel.

V září 2001 byl ministrem spravedlnosti ČR pověřen vypracováním „Věcného záměru obchodního zákona“ tvořeného v rámci rekodifikace českého soukromého práva. Věcný záměr obchodního zákona byl 6. března 2002 vládou ČR schválen. Následně byl jmenován hlavním zpracovatelem návrhu paragrafovaného znění nového zákona o obchodních korporacích (Vládou ČR schváleno 27.4.2009).

Od září 2004 se podílel na tvorbě návrhu nového insolvenčního zákona. Od roku 2004 jako vedoucí skupiny připravující oponentní návrh úpadkového zákona v gesci místopředsedy vlády ČR Martina Jahna, následně předložen jako poslanecký návrh ODS (2005). Od prosince 2005 pracoval jako člen komise připravující pro ústavněprávní výbor PSP ČR kompromisní návrh úpadkového zákona (schválen 2006).

Od roku 2004 byl pověřen tvorbou zákona o komoditních burzách a komoditním obchodě – věcný záměr (2005), návrh paragrafovaného znění (2007).

V roce 2007 byl spolupověřen přípravou zákona o nabídkách převzetí (schválen jako zákon č. 104/2008 Sb.).

V roce 2008 byl vedoucím pracovní podskupiny rekodifikační komise pro obecnou část obligačního práva. V roce 2009 byl členem pracovních komisí Legislativní rady vlády pro právnické osoby v návrhu občanského zákoníku, obecnou část obligační části návrhu občanského zákoníku a zpravodajem této části při jednání Legislativní rady vlády (občanský zákoník schválen jako zákon č. 89/2012 Sb.).

V letech 2012-2013 byl pověřen přípravou návrhu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, schváleného později jako zákon č. 304/2013 Sb.)

Bohumil mluví plynně česky a anglicky. Byl jmenován právníkem roku 2012 v oblasti obchodního práva v tradiční každoroční soutěži pořádané společností EPRAVO.CZ a Českou advokátní komorou.

 

Účast v komisích, odborných asociacích apod.

  • Od září 2003 do roku 2004 člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro občanské právo.
  • Od roku 2006 člen Legislativní rady vlády ČR.
  • Od roku 2007 člen stálé komise pro insolvenční právo zřízené Ministerstvem spravedlnosti ČR.
  • Od roku 2004 člen The European Centre for Comparative, Commercial and Company Law sídlícího v Krakově; od roku 2005 člen představenstva sdružení.
  • Od roku 2008 do roku 2009 člen dozorčí rady Poradny při finanční tísni, o.p.s.
  • Od roku 2009 předseda rozkladové komise MPO ČR pro komoditní burzy.
  • Od roku 2010 člen dozorčí rady Horské służby, o.p.s.
  • Od roku 2010 člen dozorčí rady Randovy nadace.
  • Od 2012 člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy zřízené Ministerstvem spravedlnosti ČR.

 

Členství v redakčních radách a akademických orgánech

 

 

 

Contact Bohumil Havel

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?